Alle activiteiten opgeschort.

Ook voor de werking van de Bredense afdeling van zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, hebben de maatregelen tegen het coronavirus gevolgen. Zo zijn ook wij verplicht alle activiteiten op te schorten tot nader orde.

Het bestuur van zij-kant Bredene wenst langs deze weg allen die op de bres staan om de verdere verspreiding van het virus in te dijken, te danken en te steunen voor hun inzet, moed en volharding.

Van zodra als mogelijk zal ook zij-kant Bredene de activiteiten opnieuw opstarten. We houden jullie op de hoogte via onze Facebook-pagina en op onze website www.zijkantbredene.be.

Hou je aan de richtlijnen van de overheid om het virus maximaal in te dijken !!

Het bestuur.