Vanaf heden zijn de deelnamekaarten voor de traditionele
WORSTENKAARTING van zij-kant Bredene verkrijgbaar bij de bestuursleden
van de vereniging.

Zoals eerder gemeld, gaat de WORSTENKAARTING dit jaar door op
zondagmorgen 30 september a.s. vanaf 10 uur 30 in de cafétaria van het
Sportcentrum “Ter Polder” aan de Spuikomlaan 21 te Bredene.

Een deelnamekaart kost €1,50 en is goed voor één partijtje kaartspelen.

De kaarten zijn te verkrijgen bij de volgende bestuursleden van zij-kant Bredene :

– Ulrike De Ridder (coördinator) : ulrike.deridder@telenet.be

– Dominique Van Deursen (secretaris/penningmeester) : dominique.vandeursen@skynet.be

– Renée Degruyter (public relations) : renee.degruyter@gmail.com

– Francoise Praet (beeldmateriaal) : prafra@telenet.be

– Kimberly Rousselle : kimberleyrousselle@hotmail.com

– Chris Marvellie : chris.marveillie@live.be

– Veronique Descheemaecker : vero.descheemaecker@telenet.be

– Vera Rathé : verarathe@icloud.com